מלמדים רבים אשר סבלו מצרידות מדווחים כי בעקבות שיעורים בפיתוח הקול שלמדו אצל משה בערק, חל שיפור ניכר במצבם וביכולתם ללמד שעות רבות ביום מבלי להצטרד. כמו כן תלמידיו של משה אשר באים מתחום החזנות מדווחים כי לאחר שהחלו בלימודים גבוהים של פיתוח קול החלו לקבל הצעות רבות למשרות נוספות בארץ ובחו”ל.